Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

  
Gửi các bạn bài giải câu d của quận TB.

Câu d/
Vẽ qua E đường thẳng song song với MN cắt AB tại I và BM tại F.
EF // MN => Góc IEH = góc HCO (so le trong)
Tg AOHC nội tiếp =>  góc HAI = góc HCO
Suy ra Góc IEH = góc HAI => Tg AHIE nội tiếp => Góc IHE = góc BAE
                                                  Tg ADBE nt => góc BAE = góc BDE
Do đó Góc IHE = góc BDE , đồng vị => HI // FD Suy ra:
Tam giác DEF có  H là trg điểm của DE ( OH vuong góc DE, lien hệ giữa ĐK và dây)
Nên I là trg điểm EF.
EF // MN => FI // MO => IF/ OM = BI/BO
                       IE // ON => IE/ON = BI / BO
ð                IF/ OM = IE/ON mà IE = IF Nên ON = OM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét