Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG PTNK HCM

    Trường PTNK đã có thông tin về việc tuyển sinh năm nay mời các bạn cập nhật đường line sau:
     http://www.ptnk.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=277&Itemid=224

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét