Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

ĐỀ THI HK 2 NĂM NAY 2011 - 2012 CỦA Q TÂN BÌNH VÀ TÂN PHÚ
B5 TB/

Cho (O) đường kính AB = 2R. Từ A vẽ tiếp tuyến Ax với (O) ( A: tiếp điểm). Trên tia Ax lấy C sao cho AC = 2R. Qua C ve cát tuyến CDE (D nằm giữa C và E, Đường thẳng cũng cắt đoạn thẳng OB) Gọi H là trung điểm của DE.
       a/ CM: CA2 = CD. CE
       b/ CM:Tg AOHC nội tiếp được
 c/ Đọan thẳng CB cắt (O) tại K.Tính số đo AÔK và diện tích hình quạt AOK theo R và (pi)

d/ Đường thẳng CO cắt tia BD, tia BE lần lượt tại M và N. Chứng minh: O là trung điểm MN.
 
Bài 5 Q tân phú:
Cho ABC vuông tại A, Tia phân giác góc B cắt AC tại M, Vẽ (O) đường kính MC, tia BM cắt (O) tại H.
a/ CM: Tg BAHC nội tiếp
b/ CM: HB. HM = HC2
c/ Gọi E là giao điểm BA và CH cho AB = 5cm; HC = 3. CBH của 2cm. Tính độ dài cạnh BC.
d/ HO cắt BC và (O) lần lượt tại I; K. Vẽ MP KH; MQ KB, đoạn thẳng BC cắt (O) tại N. CM: P; N ; Q thẳng hang.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét