Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

KÌ THI CUỐI NIÊN HỌC GẦN ĐẾN

       Chào các bạn theo như tin vĩa hè thì khoảng 4 tuần nữa là kì thi HKII bắt đầu.  Nhưng khoản 2 tuần nữa là các khối 6,7,8,9 làm thêm bài kiểm tra 1 tiết.
       Nội dung bài kt đại số lần này của khối 7 gồm các dạng như sau:
                * Thu gọn đa thức nhiều biến, xác định bậc và tính giá trị
                * Thu gọn và sắp xếp đa thức 1 biến. Xác định hệ số cao nhất, hệ số tự do và bậc của nó.
                * Cộng trừ đa thức một biến.
                *  Tìm nghiệm đa thức.
    
       Sẵn tiện ké thêm bài hình cơ bản của lớp 9 để các bạn ôn thi tuyển sinh 10.
       Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O;R) có các đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H.
a/ Chứng minh: Các tg AEHF; BCEF; ABDE nội tiếp được.
b/ Chứng minh: AH. HD = BH. HE = CH . HF; DH. AD = BD .DC
c/ AH cắt (O) tại điểm thứ 2 là P, AK là đường kính của (O) Chứng minh: BCKP là hình thang cân, BHCK là hình bình hành.
d/ C/m: H đối xứng P qua BC.
e/ Gọi M là điểm đối xứng với H qua AC.C/m: M thuộc (O)
f/ C/m: OA vuông góc với EF.
e/ CF cắt (O) tại N, biết góc BAC = 60o. C/m: Tg MOHN nội tiếp.


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét