Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HCM 2011 - 2012 NGÀY 26/3


Bài 1: Cho PT: mx2 + 2(m – 2)x + m – 3 = 0
a/Tìm m để PT có 2 nghiệm trái dấu
b/ Tìm m để PT có 2 no trái dấu và no âm có GTTĐ lớn hơn no dương.
Bài 2: Giải PT ( không  đưa lên được vì Blog không cho)
       
Bài 3: Chứng minh:
a/ (a2 – b2) + (c2 – d2) (ac – bd)2 a,b,c,d thuộc R
b/ ( không  đưa lên được vì Blog không cho)
Bài 4: Tìm GTLN và GTNH của  A = x – 2y + 3z ( x, y, z 0) thỏa HPT 2x + 3y + 3z = 8 và 3x + y - 3z = 2
Bài 5 : CMR PT 4x2 + 4x = 8y3 – 2z2 + 4 không có nghiệm nguyên.
Bài 6 :Cho (O) đường kính AB bán kính R. Tiếp tuyến tại M bất kì thuộc (O) cắt các tiếp tuyến của Đtròn tại A và B lần lượt tại C ; D.
a/ CMR : AC .BD = R2
b/ I, J là giao điểm của OC và AM ; OD và BM. C/m: IJ // AB.
c/ XĐ vị trí M để đường tròn ngoại tiếp Tg CIJD có bán kính đạt GTNN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét