Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

MỪNG TRƯỜNG TA ĐẠT 7 GIẢI HỌC SINH GIỎI CẤP TP 2011 -2012

            Chào các bạn trong kì thi HSG TP năm nay trường ta có 7 bạn đạt giải trong tổng số 8 giải của quận nhà:
            Đây danh sách:
    
STT Họ  Tên năm sinh lớp trường quận giải
27 Phạm Quốc Cường 1997 9,4 Chu Văn An q-11 Nhất
56 Lương Trí Quân 1997 9,4 Chu Văn An q-11 Nhì
97 Ngô Quốc Việt 1997 9,4 Chu Văn An q-11 Nhì
142 Phan Hoàng Hải 1997 9,4 Chu Văn An q-11 Ba
167 Bùi Lương Thành Nam 1997 9,4 Chu Văn An q-11 Ba
174 Phạm Hoàng Sơn 1997 9,3 Chu Văn An q-11 Ba
179 Nguyễn Lê Phương Vy 1997 9,1 Lê Quý Đôn q-11 Ba
204 Trần Ngọc Hiếu 1997 9,4 Chu Văn An q-11 Ba
quận giải

q-11 Nhất

q-11 Nhì

q-11 Nhì

q-11 Ba

q-11 Ba

q-11 Ba

q-11 Ba
204 T075 Trần Ngọc Hiếu

1997 9,4 Chu Văn An q-11 Ba

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét