Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2011

LỊCH HỌC NĂM 2011 - 2012

5/8/2011: Học sinh khối 6 ( HS mới trúng tuyển vào trường niên học 2011 - 2012) xem thông tin kì thi kiểm.                tra chất lượng đầu năm.
8/8/2011: Kiểm tra chất lượng đầu năm từ 7giờ 30phút - 9giờ 30 hai môn văn và toán.
10/8/2011: Từ 7giờ - 9giờ tập trung HS khối 6 mới và khối 9 mới (khối 8 cũ)
                  Từ 9giờ - 10giờ tập trung học sinh khối 7 và khối 8 mới ( khối 6, 7 cũ)
11/8 và 12/8/2011: HS bắt đầu học theo khối.
                              Sáng từ 6g45 - 9g: Khối 8 và khối 9.         
                              Chiều từ 12g45 - 15g: Khối 6 và khối 7.
14/8/2011: HS các khối nghĩ
15/8/2011: HS các khối bắt đầu học chính thức:
                  Sáng 6g30phút - 11g15: Khối 8 và 9
                  Chiều 12g30 - 17g05phút: Khối 6 và 7.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét